Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ders notları, ödevleri, vize ve finalleri